Er zijn al 25099 meldingen gedaan! Volg ons op:

Privacy Statement

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website is gericht op Nederlandse bezoekers. Aan het bezoek van deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Informatie

Alles wat op deze site voorkomt mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De informatie op deze site dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. De informatie is niet bedoeld als advies. Hoewel Meda Pharma zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd.

Meda Pharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Meda Pharma behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze website niet te veranderen.

Toegang en verwijzingen

Meda Pharma aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Meda Pharma garandeert niet dat deze website of de servers waarop deze website ter beschikking wordt gesteld vrij zijn van virussen.
Verwijzingen en links naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze links staat niet onder controle van Meda Pharma noch wordt deze onderschreven. Meda Pharma is derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor in deze websites opgenomen informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Privacy beleid

Persoonlijke gegevens die je ons doet toekomen, bijvoorbeeld om per e-mail informatie in te winnen, zullen uiterst vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Meda Pharma is overigens niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de sites van derden die aan deze site zijn gekoppeld.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten © 2011 Meda Pharma B.V. Alle rechten voorbehouden. Alles wat op deze site voorkomt wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Meda Pharma.
Meld je nu aan voor een hoofdluis-alarm en maak kans op een controlekam én ontvang direct gratis een bericht bij een verhoogde kans op hoofdluis in jouw buurt.