Er zijn al 26764 meldingen gedaan! Volg ons op:

Disclaimer

Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten van deze website berusten bij Mylan B.V. Mylan B.V. behoudt al haar rechten hier voor.

Mylan machtigt je delen van deze website voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meda Pharma, verboden.

Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. Mylan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Mylan behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze website om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Bepaalde links op deze website leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Mylan geen controle kan uitoefenen. Mylan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle websites die je via een link bezoekt.

Meld je nu aan voor een hoofdluis-alarm en maak kans op een controlekam én ontvang direct gratis een bericht bij een verhoogde kans op hoofdluis in jouw buurt.